Aanmelding

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom diegene logopedie nodig heeft. Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist.

Verwijzing

U kunt uitsluitend door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling.

Behandeling

Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Voor een optimale behandeling kan het nodig zijn om naast de nauwe samenwerking met ouders/verzorgers, ook samen te werken met andere instanties waar u of uw kind begeleid wordt. Daarbij kunt u denken aan school, peuterspeelzaal, consultatiebureau, artsen, kinderopvang of andere paramedici. Het kan ook gaan om nader onderzoek te verrichten door een andere paramedische behandelaar zoals bijvoorbeeld een (kinder-) fysiotherapeut of ergotherapeut. Hiervoor zal ik altijd eerst uw toestemming vragen.

Iedere behandeling duurt tussen de 20 en 30 minuten. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Naast behandeling geef ik tevens adviezen en informatie aan de omgeving van het kind dat logopedie volgt. Het zal van de aard en de ernst van de klacht afhangen welke inschatting wordt gemaakt voor de periode van behandeling.

Vergoeding

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. In de nieuwe basisverzekering zit logopedie in het basispakket; zowel voor kinderen als voor volwassenen. U kunt er van uitgaan dat de praktijk een contract met alle zorgverzekeraars zal sluiten, tenzij de NVLF een negatief advies hierover uitbrengt.

De praktijk heeft met ALLE zorgverzekeraars een contract getekend.

Prijslijst Logopedie 2023

Verhindering

Indien u verhinderd bent op een gemaakte afspraak, dient u zich minimaal 24 uur van te voren af te melden. Wanneer ik telefonisch niet bereikbaar ben kunt u de boodschap inspreken. Afspraken die later worden afgezegd worden bij u in rekening gebracht, de kosten zijn € 30,- .De zorgverzekeraar vergoed deze verzuimnota’s niet.